top of page
home.jpg

Kuifeend

Kuifeend (Aythya fuligula) is een middelgrote duikeend.

Lengte ca. 45 cm. Kuif van mannetje groot en hangt af, vrouwtje bescheiden kuif, maar duidelijk zichtbaar.
De woerden hebben helderwitte flanken en zwarte kop en rug.
Kop heeft donkerpaarse gloed en grote kuif, witte buik, lichtere vlek aan basis van snavel. Vrouwtjes chocoladebruine kop en flanken, moccakleurige vleugels en grijs-witte buik. Beider snavels grijs met zwarte punt. Kuifeend is goede vlieger en laat opvallende witte streep zien in de uitgeslagen vleugels.
De kuifeend is een duikeend en brengt het grootste gedeelte van de dag door op water waarbij hij langdurig duikt op zoek naar voedsel (slakjes, algen, schelpdiertjes, waterplanten).
Nest nabij het water, verborgen in de oeverbegroeiing.
Legsel 6-12 lichtgele tot grijsgroene eieren, broedtijd 26 dagen.
In Vlaanderen is de Kuifeend een vrij talrijke broedvogel (1.900 tot 2.400 paren) en een wintergast in vrij groot aantal.

bottom of page