top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Hooibeestje

Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) is een kleine vlinder uit de onderfamilie van de zandoogjes en erebia's (Satyrinae) van de familie Nymphalidae.

Het is een standvlinder.
Voorvleugellengte bedraagt ongeveer 15 mm.
De bovenzijde is licht oranjebruin met een, vooral bij de vrouwtjes, opvallende kleine zwarte vlek aan de punt van de voorvleugel. Zittend is vaak alleen de bruingrijze onderkant te zien. De mannetjes bezetten een territorium en maken patrouillevluchten.
Het hooibeestje komt in heel Europa voor; ook in Nederland en België is de soort algemeen.
Grasland met een niet te hoge vegetatie, bermen en heidegebieden worden als leefgebied door de vlinder gebruikt, hij is vooral te zien in mozaïekvormige begroeiingen.
De vliegtijd is van februari tot en met oktober.
Het hooibeestje is een slechte vlieger en daardoor vaak laag boven het maaiveld te zien. Jaarlijks 2 generaties.

bottom of page