top of page
BACK_1200.JPG
home.jpg

Bont zandoogje

Bont zandoogje (Pararge aegeria) is een dagvlinder uit de subfamilie Satyrinae, de zandoogjes en erebia's.

Spanwijdte 32 - 42 mm, mannetje iets kleiner dan vrouwtje, heeft rondere vleugeltippen en een vagere tekening.
Komt in een groot deel van het Palearctisch gebied voor, maar niet in Midden- en Noord-Scandinavië.
De vlinder geeft de voorkeur aan gemengde bossen en naaldbossen als leefgebied. Het bont zandoogje kwam vroeger alleen in bossen voor, maar is nu ook in tuinen en wegbermen te vinden.
Het vrouwtje legt haar eitjes op half in de schaduw staand gras. De rups leeft van gras, zoals roodzwenkgras, kortsteel, straatgras, veldbeemdgras, kropaar, pijpenstrootje en witbol. De vlinder leeft ongeveer drie weken. Er zijn twee tot drie generaties per jaar. Het bont zandoogje overwintert als rups of als pop. De lichtgroene rups wordt 27 mm lang en heeft vrij korte beharing, groene kop en donkere lichtomrande rugstrepen. Het uitsteeksel op het eind van het achterlijf is typisch voor zandoogjes.
De vliegtijd is van februari tot en met oktober. Ze vliegen in 2 tot 3 generaties per jaar. De mannetjes zijn fel tegenover soortgenoten en jagen andere mannetjes weg.

bottom of page