top of page
home.jpg

Varenspanner

Varenspanner (Petrophora chlorosata) is een nachtvlinder uit de familie van de Geometridae, de spanners.

Het vlindertje heeft een voorvleugellengte van 15 tot 18 millimeter.
De vliegtijd is van eind april tot eind juni in één generatie.
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
De soort overwintert als pop in de grond.
De waardplant van de varenspanner zijn moerasvaren en adelaarsvaren.
De varenspanner is in Nederland en België een vrij gewone soort, die verspreid over het hele gebied voorkomt.
Staat op de rode lijst als kwetsbaar.

bottom of page