top of page
home.jpg

Stro-uiltje

Stro-uiltje (Rivula sericealis) is een vlinder uit de familie spinneruilen (Erebidae).

De voorvleugellengte bedraagt tussen de 13 en 15 mm. Imago kan verward worden met de late koolmot (Evergestis forficalis) uit de familie van de grasmotten (Crambidae), maar deze is wat groter en er lopen strepen over de voorvleugel.
De soort overwintert als rups.
Het stro-uiltje heeft diverse grassen als waardplant, zoals boskortsteel en pijpestrootje.
Het stro-uiltje komt in Nederland en België over het hele gebied verspreid voor.
Het stro-uiltje is een nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief op vochtige graslanden, moerassen, heiden en natte bospaden.
De vliegtijd is van half mei tot en half oktober in drie generaties.

bottom of page