top of page
home.jpg

Wielewaal

Wielewaal (Oriolus oriolus) is een zangvogel en de enige vertegenwoordiger van de familie van wielewalen en vijgvogels (Oriolidae) die in Nederland en België voorkomt.

Mannetje is heldergeel met overwegend zwarte vleugels en staart. Het wijfje is eerder groengelig met donkere vleugels. De wielewaal wordt max 25 cm groot. De vogel is, hoewel hij er opvallend uitziet, moeilijk te vinden omdat hij nogal schuw is en bij voorkeur in boomtoppen verblijft. Aan het begin van de broedtijd is de vogel wel vaak te horen. Zijn gezang klinkt als gejodel, een helder oh-fluuo-fih-fioe. Legsel meestal 2-5 witte tot roomkleurige eieren met paarsgrijze ondervlekken en zwartbruine vlekken.
In het broedseizoen (mei tot juli) komt de wielewaal in Europa, Noord-Afrika en tot diep in westelijk Azië voor. Het is een uitgesproken zomervogel en trekvogel die in Afrika overwintert (zie kaartje). De wielewaal is een schaarse broedvogel die leeft in parken en loofbossen zoals populieren- en eikenbos. Voorts vertoeft hij graag in riviergebieden, zoals hier aan de Grote Nete.

bottom of page