top of page
home.jpg

Stadsduif

Stadsduif (Columba livia, ook wel aangeduid als Columba livia domestica) is een eerst gedomesticeerde en later weer verwilderde afstammeling van de rotsduif.

Stadsduiven kunnen in steden hoge populatiedichtheden bereiken, broeden het gehele jaar door en kiezen zelf hun partner.
Stadsduiven foerageren en broeden wereldwijd in steden. In steden is veel voedsel en er zijn rotsige broed- en schuilplaatsen. De uitwerpselen van stadsduiven kunnen zorgen voor overlast, schade aan gebouwen, onhygiënische situaties en gezondheidsrisico's voor mensen.
Om de overlast tegen te gaan gebruikt men in Vlaanderen sinds 2005 duiventillen waarin eieren worden vervangen door kunsteieren. Zo hoopt men de stadsduivenpopulatie binnen de perken te kunnen houden.

bottom of page