top of page
home.jpg

Kwartel

Kwartel (Coturnix coturnix) uit de familie van de fazantachtigen (Phasianidae) en de enige trekvogel uit de orde der hoendervogels.

Schuwe en gedrongen vogel, circa 17cm, 100-150g, korte staart en relatief grote vleugels. Hij verbergt zich vaak en vliegt zelden op. Hij is aardekleurig en bruingestreept met een witte oogstreep. Op de rug vormen langere lengtestrepen twee duidelijke banden. Het mannetje heeft een donkerder kop dan het vrouwtje en is iets groter. 2de helft van mei tot juni worden 7-14 bruingevlekte, geelachtige eitjes in een grondnest gelegd. De hen broedt 17 dagen alleen. Ze voert de jongen alleen. De jongen kunnen na 2 dagen vliegen. Voedt zich met insecten en meelwormen, gras en zaden. Buiten de trek vliegt de kwartel weinig en stuntelig. Wanneer hij tussen de begroeiing betrapt wordt, zal hij zich voor dood tegen de grond drukken, weglopen al of niet zonder eerst te zijn opgesprongen en pas in uitzonderlijke gevallen wegvliegen. De kwartel zingt niet echt. De mannetjes produceren karakteristiek en krachtig kwik-me-dit, vrouwtjes roepen een lager "priet, priet". Broedt in grootste deel van Europa, behalve Scandinavië. Verbergt zich in erwten-, graan-, hooi-, klaver-, luzerne- en onkruidvelden in moerasgebieden. De kwartel trekt van april tot mei en van eind augustus tot oktober, overwintert voornamelijk in Afrika, maar ook in Zuid- Europa.

bottom of page