top of page
home.jpg

Kuifleeuwerik

Kuifleeuwerik (Galerida cristata) uit familie van leeuweriken (Alaudidae).

Deze vogel heeft een bruine gevlekte borst. Op de kop prijkt een goed zichtbare kuif, waarvan de veren achter de kop uitsteken.
Het voedsel bestaat uit rupsen, sprinkhanen en regenwormen. Soms eet de kuifleeuwerik ook zaden. Het nest wordt gebouwd in de luwte van struiken of een kluit aarde. Legsel 3-5 eieren, door vrouwtje 11-13 dagen bebroed. Beiden zorgen voor jongen.
Oorspronkelijk woestijn- en steppenbewoner, komt voor in bijna heel Europa, uitgezonderd noordelijke staten en UK.
Sinds 19de e.in Vlaanderen en Nederland, nam toe tot 1950-1960 (+/- 5.000 tot 10.000 paar). Sinds 1970 een snelle daling.
Ernstig bedreigd op de Vlaamse en Nederlandse rode lijst.
In 2013 werden er nog slechts enkele broedparen geteld.

bottom of page