top of page
home.jpg

Graspieper

Graspieper (Anthus pratensis) uit de familie piepers en kwikstaarten (Motacillidae). Lijkt veel op andere piepers.

Kleine vogel +/- 15 cm, spanwijdte 25-27 cm, weegt 20-25 gr.
Bovenste deel van rug gestreept grijsbruin met olijfbruin, ook bovenkant kop. Vleugelveren op rug en in middellange staart zijn zwart tot donkerbruin met vaal witte randen. Stuit is ongetekend en oranjebruin, buik vuilwit en beige/geelachtig naar de flanken.
Op borst en flanken gelijkmatige korte donkere strepen. Zijkant kop heeft lichte wang- / mondstreep, lichte wenkbrauwstreep is kort en vaag. Snavel slank met donkere punt en gele aanzet.
Dunne poten zijn licht oranjebruin met zeer lange achtertenen.
Broedvogel in Nederland en België, ook doortrekker in grote aantallen en ook overwinteraar in vrij grote aantallen.
Staat als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijsten, als bedreigd op de Vlaamse Rode Lijst.

bottom of page