top of page
home.jpg

Bonte kraai

Bonte kraai (Corvus cornix) zangvogel familie kraaien (Corvidae).

Bonte kraai qua vorm en gedrag gelijk aan zwarte kraai, 44-51 cm lang. Het is een tweekleurige kraai met zwarte vleugels en staart en zwart op de voorkant van de kop, waarbij het zwart doorloopt op de borst als een rafelig uitziende bef. De mantel, rug, deel nek, borst en buik zijn vuil grijs.
Naast het typerende kraaiengeluid, maakt de bonte ander geluid bij het landen.
De bonte kraai broedt in noordelijk en oostelijk Europa en overwintert sporadisch in de Lage Landen en zuidelijker.
Er zijn uit de 20ste eeuw diverse broedgevallen gedocumenteerd, vooral op de Waddeneilanden. Vaak betrof het gemengde paren (zwarte kraai x bonte kraai).
In Griekenland zeer ruim aanwezig einde september 2019.

bottom of page