top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Zilveren zandbij

Zilveren zandbij (Andrena argentata) is een vliesvleugelig insect uit de familie Andrenidae.

De zilveren zandbij is vrij klein, vrouwtjes 9-11 mm en mannetjes 7-8 mm. De beharing is grauwgeel tot licht- grijs, met witte haarrandjes op het achterlijf. Ook de verzamelharen (voor het stuifmeel) op de achterpoten van de vrouwtjes zijn lichtgrijs. Leeft in droge, zandige gebieden, vooral langs bosranden, in de duinen, op droge heide en op zandverstuivingen. Ze graven hun nesten in los zand en gebruiken daarvoor ook vaak zandpaden. Op een geschikte plek nesten vaak veel vrouwtjes bij elkaar. Mannetjes zetten op de grond bij de nestplaatsen of in lage planten geurstoffen af om de vrouwtjes te lokken. Ze vliegen in vaste banen over de nestplekken heen. Hun nestgang is ongeveer 20 cm diep, vanaf halverwege maken ze tot 8,5cm diepe zijgangen. Daar wordt de broedcel gemaakt, een ruimte waar in een mengsel van stuifmeel en nectar wordt verzameld, waar ei bij wordt gelegd. Niet bekend is of de zilveren zandbij als volwassen bij of als pop in het nest overwintert.

bottom of page