top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Weidebij

Weidebij (Andrena gravida) is een vliesvleugelig insect uit de familie Andrenidae.

De Weidebij is een zeldzame zandbij.
Het vrouwtje heeft een behaard gezicht. Het borststuk is oranje behaard. Er is een vrij lange beharing op het borststuk aanwezig op de zijkanten en het achterste deel. Het achterlijf heeft haarbandjes met lange, witte haren op tergieten 2 tot 4. De dijen zijn wit behaard.
Het mannetje heeft een wit behaard gezicht. Langs de binnenoogrand zijn er zwarte haren. Het borststuk heeft een bruine beharing met een helderwitte beharing op het achterste deel. Het achterlijf heeft haarbandjes met tamelijk lange haren.
Oudere kunnen op de tergieten afgesleten tot onderbroken haarbanden hebben.
Deze bij meet 12 tot 14 mm en vliegt in één generatie van half maart tot juli.
Wordt vaak op allerhande grazige terreinen aangetroffen, heeft voorkeur voor extensief beheerde, warme graslanden zoals weiden, bermen, groeven, dijken en parken.
Nest ondergronds aangelegd op warmere plekken, die vaak spaarzaam begroeid zijn.

bottom of page