top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Vierkleurige koekoekshommel

Vierkleurige koekoekshommel (Bombus sylvestris) is een vliesvleugelig insect uit de familie bijen en hommels (Apidae).

Wellicht is de Vierkleurige koekoekshommel de meest algemene koekoekshommel. De vrouwtjes hebben een glanzend achterlijf en een dunne beharing. Het borststuk heeft een brede okergele band en de derde rugplaat is wit behaard. De vierde en vijfde zijn weer zwart. Door de kromming van het achterlijf is de roodbruine beharing van de zesde rugplaat vaak niet goed te zien. Lengte V: 15-18mm, lengte M: 12-15mm.
Het geschikte biotoop is het bosrijke gedeelte: bosranden en bospaden en in parken. De vrouwtjes die overwinterd hebben, vliegen vrij vroeg in het voorjaar. Vaak dan te zien op paardenbloem en wilg. De mannetjes waarvan de piek in juni ligt, treft men vaker op distel aan. De Weidehommel en de zeldzamere Veenhommel zijn de gasthommels.
Vliegtijd: maart t/m half oktober, vrouwtjes vliegen vanaf eind maart, mannetjes kun je al aantreffen vanaf begin mei, tezamen met de nieuwe generatie vrouwtjes.

bottom of page