top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Pluimvoetbij

Pluimvoetbij (Dasypoda altercator, synoniem D. hirtipes) is een vliesvleugelig insect uit de familie Melittidae.

Grote bij (+/- 15mm) algemeen in Vlaanderen.
Ze leeft onder meer in allerlei droge en warme habitats zoals duinen en heidegebieden.
♀ zwart achterlijf met duidelijke witte haarbandjes en een opvallende geel-rosse beharing aan de achterpoten. Beharing op borststuk is ruig en afstaand, bovenaan borststuk zwarte vlek, zijkantbeharing grijswit, terwijl ze verder geel-ros is. ♂ oker- tot oranjegeel behaard, losse dwarsbandjes op achterlijf, licht aangezicht, beharing op borststuk ruig en afstaand.
Pluimvoetbijen verzamelen hun nectar uitsluitend op (bij voorkeur gele) composieten, vooral die met lintbloemen, zoals schermhavikskruid, echt bitterkruid en wilde cichorei.
De nesten gaan vaak meer dan een halve meter diep de zandbodem in.

bottom of page