top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Glimmende smaragdgroefbij

Glimmende smaragdgroefbij (Lasioglossum nitidulum) vliesvleugelig insect uit de familie Halictidae.

Is te onderscheiden van de Gewone smaragdgroefbij ( Lasioglossum leucopus ) en de Langkopsmaragdgroefbij ( Lasioglossum morio ) door de aanwezigheid van een glimmend groen veldje onder de vleugelimplanting.
De vrouwtjes hebben witte haarvlekken op de eerste twee achterlijfssegmenten.
De mannetjes hebben lange antennen, maar een minder uitgesproken kopschild.
De soort komt voor in allerlei biotopen en komt ook vaak voor in stedelijk gebied.
De Glimmende smaragdgroefbij nestelt solitair in zelfgegraven holtes in de bodem.
In stedelijk gebied worden soms zelf nesten in bloembakken aangetroffen.
Vliegt van begin maart tot half oktober.
Grootte: vrouwtjes 6 mm, mannetjes 6 mm.
Deze soort komt wellicht verspreid over geheel Vlaanderen voor.

bottom of page