top of page
HOME_1200.JPG
home.jpg

Gewone dennenbladwesp

Gewone dennenbladwesp (Diprion pini) is een insect uit de familie van de dennenbladwespen (Diprionidae).

De larven leven voornamelijk op grove den (Pinus sylvestris) maar ook op Siberische dwergden (Pinus pumila), Weymouthden (Pinus strobus) en struikden (Pinus banksiana)
De soort is een zeer algemene dennebladwesp in Centraal- en Noord-Europa en is inheems in Nederland en België.
Voor alle ontwikkelingsstadia van de gewone dennenbladwesp zijn natuurlijke vijanden bekend. In het eistadium zijn dat bijvoorbeeld Closterocerus ruforum en Dipriocampe diprioni. In het coconstadium is dat bijvoorbeeld Drino inconspicua.

bottom of page